Palvelut

Työnohjaus
Lapset ja lapsiin liittyvät kysymykset
Työelämän haasteet
Psyykkinen urheiluvalmennus

Psykoterapiaa Uudellamaalla 

Psykoterapiaa antaa laillistettu psykoterapeutti (Valvira).

Minulla on myös kela pätevyys yksilöterapiaan, joten voit saada Kelan tukea, jos sinulla on kelaterapia päätös.
Lisätietoa (www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia)

Olen myös pari- ja perheterapeutti ja Kela kelpoisuus niihin haussa.

Psykoterapia on keskustelua  arjen elämän sellaisista haasteista, joihin asiakas tarvitsee / haluaa ulkopuolisen näkökulmia, tukea tai ymmärrystä.

Keskeistä psykoterapiassa on hyvin toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan tunne kuulluksi tulemisesta on tärkeää.

 

Itse olen voimavarakeskeinen, dialoginen psykoterapeutti, joten työskentelytavoissani keskeistä on asiakaslähtöisyys, voimavarat ja selviytymistä tukevat tekijät. Lisää dialogisuudesta www.dialogic.fi.

 Teen mielelläni töitä perheen ja läheisten kanssa, koska uskon verkoston voimaan ja yhteistyöhön, sekä avoimeen, tasa-arvoiseen yhteistoiminnalliseen suhteeseen, jossa kaikkien ääni ja osalllisuus on tärkeä voimavara.

Työskentely on tavoitteellista. Asiakas määrittelee tavoitteet, terapeutin tehtävä on tukea niitä kohti kulkemisessa. Painopiste on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, menneisyyttä tarkastellaan tavoitteita hyödyttävien oppimiskokemuksien kautta.

 

Ensimmäinen askel on yhteydenottosi, seuraavat askeleet kuljen tukenasi, kunnes haluat taas jatkaa itseksesi. Viisas hakee apua, kun elämän tilanne tuntuu kuormittavalta. Jokaiselle meistä tulee sellaisia hetkiä  elämän varrella.

Mottoni on
Keinot näyttäytyvät, kun päämäärä on selvillä.

Ajattelen terapiatyötä yhteistyönä, jossa jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija ja asiakkaan oma tarina on tärkeä tulla kuulluksi.

Terapiassa käyminen ei välttämättä lyhennä kuljettavana olevaa matkaasi, mutta voi tehdä sen valoisammaksi ja ”turvallisemmaksi” kulkea.

Älä epäröi ottaa yhteyttä! Yhteistyö alkaa sen suunnittelulla mistä sinulle olisi hyötyä, jotta huolesi ei enää olisi este, vaan vain lähtökohta!

[Sivun alkuun]

Työnohjausta Uudellamaalla

Työnohjaus on oman työn pohtimista, kehittämistä, sekä arviointia ja tapahtuu yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaajan tärkein työkalu on kyselemisen taito, ihmettelyn ja oivallusten herättäjän taito.  Työnohjauksen keskiössä on työ ja kunkin oma perustehtävä. Työnohjaus on tavoitteellista, luottamuksellista ja perustuu hyvään yhteistyöhön ja avoimeen vuorovaikutukseen. Parhaimmillaan työnohjaus antaa työhön uudenlaisia näkökulmia ja auttaa työntekijää näkemään oman työnsä mahdollisuudet ja rajat.

Työnohjaus voi olla yksilö, ryhmä- tai koko työyhteisön työnohjausta. Joskus työnohjausta tarvitaan myös nopeasti ja tiiviisti joihinkin yksittäisiin kriisitilanteisiin työpaikalla. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja parantaa yhteishenkeä ja työilmapiiriä.    

 

Perheet mukana työnohjauksissa

Teen mielelläni asiakastyön työnohjausta niin, että asiakasperhe on mukana. Tämän työtavan voimaannuttava vaikutus on yhdessä puhumisessa ja toisten näkökulmien kuuntelemisessa, jolloin voi syntyä uutta ymmärrystä tilanteisiin ja jokaisen oma asiantuntijuus saadaan käyttöön voimavaraksi.

Työnohjaus tapahtuu useimmiten ohjattavan omalla työpaikalla, työajalla ja työnantajan kustantamana. Ennen työnohjaussopimuksen tekemistä neuvotellaan yhdessä toiveista, tavoitteista ja tarpeista ja tarvittaessa järjestetään 1-2 ” tunnustelutapaamista”.  Työnohjauksesta tehdään erillinen työnohjaussopimus, jossa sovitaan työnohjauksen raamit ja käytännöt.

Olen itse opiskellut työnohjaajaksi Palmeniassa, Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksella. Lisäksi olen opiskellut Dialogisia työnohjaustaitoja (www.dialogic.fi).   Käytän työssäni Dialogisten -voimavara- ja ratkaisukeskeisten työtapojen lisäksi sovittaessa myös toiminnallisia harjoituksia.  Työnohjauksessa voimme hyödyntää halutessasi myös reteaming menetelmiä. (Lisää www.reteaming.com)

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen. Lisää tietoja työnohjauksesta ja Suomen työnohjaajista löydät www.suomentyonohjaajat.fi  sivuilta.

Olen työnohjaajana esim Hus:ssa, Helsingin kaupungilla, monissa pääkaupunkiseudun  ja  Keski-Uudenmaan kunnissa, useilla yksityisillä työnantajilla, sekä joissain järjestöissä ja yksityisyrittäjillä. 

”Kun perustehtävä kirkastuu, työniloa syntyy sivutuotteena kuin itsestään.”

[Sivun alkuun]

Lasten ja lapsiin liittyvien kysymysten kanssa työskentelyyn voimme hyödyntää muksu oppia.
Katso lisää www.muksuoppi.fi

Työelämän haasteisiin sopii usein yhteistyötä korostava ja tavoitteellinen reteaming menetelmä. Katso lisää www.reteaming.com

Voimme räätälöidä kysynnän mukaan monenlaisia koulutuksia, ryhmiä, hyvinvointipäiviä yms. niin työelämän, kuin arkielämänkin voimaannuttajiksi. 

Kerro toiveesi, ideoidaan yhdessä!

 

[Sivun alkuun]

Psyykkistä urheiluvalmennusta Uudellamaalla

Psyykkinen urheiluvalmennus on  urheilijan henkisten vahvuuksien tiedostamista ja kehittämistä.

Teen psyykkistä valmennusta  yksilöurheilijoille, joukkueille tai valmentajille.

Henkisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ovat esim itseluottamukseen, itsentuntemiseen, keskittymiskykyyn, motivaatioon, tavoitteen asetteluun, stressin, jännityksen ja/tai  suoritustilanteiden hallintaan, tai esim  pelkojen, pettymysten  ja vastoinkäymisten voittamiseen liittyvät asiat.

Joukkuelajeissa  työskentelyn kohteena on  esim joukkueen hyvä yhteishenki, tai kunkin erilaisten ominaisuuksien ja vahvuuksien hyödyntäminen joukkueen hyväksi.

Psyykkisen valmennuksen avulla saadaan keho ja mieli toimimaan paremmmin yhteistyössä ja tämä näkyy urheilutuloksissa positiivisena.

Psyykkinen urheiluvalmennus voi olla myös laji- ja fysiikkavalmentajien tukemista, työnohjausta tai coachaamista.

Psyykkinen urheiluvalmennus perustuu aina hyvään luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen psyykkisen valmentajan ja urheilijan / joukkueen kesken. Urheilijan muu valmennus ja taustaryhmät on tärkeä tuki onnistuneelle yhteistyösuhteelle.

Psyykkisen valmennuksen yhteistyösuhde  on tavoitteellista toimintaa ja neuvotellaan ja räätälöidään yhteistyössä osapuolten kesken. Lisätietoja psyykkisestä valmennuksesta myös www.sportfocus.fi.

[Sivun alkuun]Palaute Webmasterille.